top of page

Bolagsordning - Regler - Riktlinjer

​ Riktlinjer för att gå med i klubben

 • Jag är bekant med föreningens syfte.  
   

 • Jag är medveten om att jag inte får använda den inlärda tekniken utanför gymmet; Utom, - sportevenemang, shower och andra sportevenemang.  
   

 • Jag följer instruktörens instruktioner och regler.
   

 • Jag deltar i träningarna och tävlingarna på egen risk.  
   

 • Jag har uppmärksammats på att förbundet inte tar ansvar för skador på personer och utrustning som uppkommit under träning, tävling och i andra idrottssammanhang.

bottom of page